Monitoring online

Internet Rzeczy (Internet of Things - IoT) to innowacyjna technologia, w której przedmioty codziennego użytku, jak np. lodówki, zegarki, samochody, telewizory są podłączone do Internetu, co w znaczący sposób rozszerza ich funkcjonalność. Dzięki tej opcji możemy zdalnie zbierać potrzebne dane i informacje, gromadząc je za pomocą systemów komputerowych, podłączonych do tych urządzeń. Możemy też kontrolować zdalnie i na bieżąco procesy dziejące się w urządzeniach rozszerzonych o takie funkcjonalności.

Urządzenia IoT, poza dziedziną życia codziennego, są coraz szerzej stosowane w wyspecjalizowanych branżach takich jak: służba zdrowia, szeroko rozumiany przemysł, transport/spedycja itp., w znaczący sposób ułatwiając i podnosząc jakość pracy. Jednym z wielu miejsc, do których wkroczył Internet Rzeczy są domy i mieszkania. Na rynku dostępne są m.in. inteligentne termostaty, które uczą się preferencji użytkownika, dzięki czemu automatycznie dostosowują temperaturę pomieszczenia według wcześniejszych ustawień, pory dnia i roku. Innym przykładem są inteligentne systemy oświetlenia, regulujące natężenie oświetlenia w pomieszczeniach, w których się znajdują (salon, pracownia, kuchnia), reagujące na ruch i porę dnia. Nowoczesne liczniki energii automatycznie komunikują się z dostawcą energii, przekazując mu dane które usprawniają produkcję i przesyłanie energii. W nowoczesnej energetyce, nastawionej na maksymalne ograniczanie strat i inteligentne zużywanie energii, IoT znajdują ogromne zastosowanie. GreenTeam wykorzystał Internet Rzeczy w systemie do monitowania stanu energii elektrycznej Green Trader.

Green Trader jest aplikacją monitorującą stan i wydajność domowej instalacji elektrycznej. Szczegółowe dane z pracy instalacji są zbierane na serwery w systemie chmurowym, aby umożliwić ich podgląd przez użytkownika w postaci przejrzystych wykresów, a stałe podłączenie do Internetu gwarantuje maksymalne wykorzystanie lokalizacji paneli i ich efektywną konserwację.

Dzięki aplikacji Green Trader można:

  • oszacować zużycie energii elektrycznej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem z uwzględnieniem historii dotychczasowego zużycia, prognoz pogodowych oraz pór roku,
  • przejrzeć dotychczasowy rozkład zużycia energii w kilku wariantach czasowych,
  • obejrzeć oszczędności uzyskane dzięki instalacji ogniw słonecznych,
  • sprawdzić nadwyżki energii uzyskane z ogniw,
  • pobierać regularne raporty ze stanu sieci np. na telefon komórkowy.