Niespodzianki nie było – bankiem który obsłuży prosumentów będzie BOŚ

Nabór wniosków dla banków, które chcą brać udział w programie Prosument został zakończony. Jednakże nie musimy czekać na wyniki konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW, gdyż jedynym bankiem, który zgłosił chęć obsługi dofinansowania, jest BOŚ.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy w pierwszym etapie „Prosumenta” na dofinansowanie udzielane za pomocą banków kwotę 200 mln zł. Środki te mają być wydatkowane w latach 2015 – 2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015 r.
Technicznie będzie to wyglądało tak, że w pierwszej transzy BOŚ otrzyma 20 mln zł. Następnie po wyczerpaniu się tych środków bank będzie mógł starać się o kolejną transzę. Dlatego jeżeli w programie mają być wykorzystane wszystkie środki 20 mln powinno być wykorzystane w pierwszym miesiącu po uruchomieniu procedur w BOŚ-iu.
Niestety nie ma informacji o tym kiedy BOŚ będzie proceduralnie gotowy na przyjmowanie środków od osób zainteresowanych. Nie znane są również dokumenty jakich wymaga przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.
NFOŚIGW do tej pory podpisał umowy na około 120 mln zł w ramach dwóch pozostałych ścieżek dystrybucji środków.
Całkowity budżet prpgramu „Prosument” to 800 mln zł. Pilotażowy etap, który zaplanowano do końca tego roku, przewiduje przeznaczenie po 100 mln zł dla samorządów i WFOŚiGW, a także 200 mln zł dla banków.
Program prosument dla innych ścieżek dystrybucji środków. niż poprzez banki.
1. Finansowanie samorządów – do końca 2014 roku wpłynęły wnioski z 17 gmin, z czego dwie zrezygnowały w trakcie oceny. Pozostałe 15 wniosków opiewają na kwotę 48,7 mln zł i znajdują się obecnie na różnych etapach oceny. Podpisanie pierwszych umów spodziewane było w styczniu 2015 r.
2. Finansowanie poprzez WFOŚiGW – 7 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska złożyło wnioski i chęć udziału w programie prosument. Dla mieszkańców tych województw dostępne są środki. Są to:
•WFOŚiGW we Wrocławiu,
•WFOŚiGW w Szczecinie,
•WFOŚiGW w Krakowie,
•WFOŚiGW w Gdańsku,
•WFOŚiGW w Olsztynie
•WFOŚiGW w Rzeszowie
•WFOŚiGW w Toruniu.
Łączna kwota środków udostępnionych beneficjentom w tej formule w latach 2014 -2015, wyniosła 85,04 mln zł