Platforma technologiczna

Zarówno proces ukończenia instalacji, jak i ubiegania się o dofinansowanie oraz ukończenia instalacji wymaga współpracy wielu podmiotów. Aby ułatwić przepływ informacji pomiędzy partnerami projektu stworzyliśmy rozbudowany system CRM oraz połączoną z nim aplikację mobilną. Prosument PRO wyposaża każdą ze stron w innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewniające optymalny poziom wykonania zadań.

Opracowany przez nas CRM to intuicyjny i prosty w użyciu manager do zarządzania relacjami z klientem, zaprojektowany zarówno dla dużego, jak i małego biznesu. Umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sprzedaży, obsługuje i wspiera interakcje z klientem w sposób zorganizowany. Funkcjonalność podziału pracy między użytkownikami oszczędza czas związany z wymianą informacji, a możliwość składania wszystkich niezbędnych elementów projektu w jednym miejscu i późniejszej ich analizy pozwala na zwiększenie wydajności pracy zespołu.

System udostępnia mechanizm aktywności i dynamicznych powiadomień, który usprawnia przekaz informacji między partnerami projektu. Są to moduły przypisane niemal dla każdego obiektu w systemie, umożliwiające np. dodanie współdzielonego komentarza lub innej ważnej informacji dot. danego elementu, widocznej dla wybranej grupy partnerów. Jedno spojrzenie na aktywności pozwala szybko porozumieć się i obiektywnie ocenić postęp pracy.

Technologie zastosowane w systemie Green Prosument  to m.in.:

  • praca w chmurze,
  • SSL (Secure Socked Layer),
  • komunikacja WiFi, Bluetooth,
  • GPS (Global Positioning System),
  • system transmisji danych GSM/GPRS,
  • magistrala CAN (Controller Area Network),
  • system VCS (Voice Communication System).