PROSUMENT GMINA

Działając w branży ekologiczno – energetycznej, zajmujemy się kompleksową obsługą gmin i jednostek samorządowych. Służymy pomocą niezależnie od wielkości projektu, skupiając się na pomocy w każdej istotnej kwestii dla jego powodzenia. Naszym celem jest budowa gminnych mikroinstalacji energetycznych oraz modernizacje energetyczne istniejących lub powstających budynków samorządowych, co przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji CO2 oraz ekologicznej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Największymi korzyściami, jakie mogą uzyskać  gminy i samorządy z inwestycji w Odnawialne Źródła Energii oraz Budownictwo Energooszczędne to przede wszystkim układ wzajemnie powiązanych mikroinstalacji energii odnawialnej w formie rozproszonej, mniejsze wydatki pojedynczych domostw na ogrzewanie i elektryczność oraz poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie, komfortu życia mieszkańców. Układy wielu rozproszonych mikroinstalacji źródeł odnawialnych mogą wspólnie produkować energię na potrzeby lokalne. Co ważniejsze jednak, mogą dystrybuować nadwyżki wytworzonej energii do sieci energetycznej, by potem je odebrać (w 80 lub 70%) bez dodatkowych opłat. Dodatkowo, instalacje można rozbudowywać o systemy magazynowania energii, by zużywać ją w momentach spadków energetycznych.

Platforma Prosument PRO umożliwia gminom i samorządom kompleksowe realizacje projektów w ramach abonamentu miesięcznego lub jednorazowej płatności gotówką. Unikatowy, wypracowany przez nas system wychodzi z propozycją do samorządowych inwestorów OZE oraz Budownictwa Energooszczędnego. Dzięki automatyzacji procesu przekazywania danych, ułatwiamy przeprowadzenie zainteresowanych inwestycjami gmin przez proces realizacji, od momentu wypełniania wstępnych deklaracji do odbioru końcowego. Wszystko to możliwe jest dzięki zintegrowanej platformie do zarządzania całym procesem inwestycyjnym oraz firmom odpowiedzialnym za poszczególne etapy inwestycji.

Do Państwa dyspozycji oddajemy:

 • punkty informacyjne odpowiedzialne za udzielanie rzetelnych informacji dotyczących możliwości finansowania danej inwestycji,
 • firmy zajmujące się kompleksową obsługą klientów w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniowej,
 • obsługę inwestycji od strony wykonawczej w postaci materiałów i sprzętu potrzebnego do wykonania modernizacji lub instalacji,
 • najnowocześniejsze systemy odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa energooszczędnego, dostępne na miejscu, w krótkim terminie i przystępnej cenie,
 • prace wykończeniowe np. w postaci podłączenia dowolnej instalacji energetycznej do sieci,
 • firmy ubezpieczeniowe zabezpieczające zrealizowane projekty przed szkodami majątkowymi.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie: montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła i geotermii, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz docieplenia budynków, wymiany drzwi i okien oraz starych kotłów, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej.   → Zobacz produkty

Realizacja powyższych usług może odbyć się dwojako – poprzez płatność gotówką bądź zakup w korzystnym systemie abonamentowym ze stałą ratą miesięczną. Zakup inwestycji za gotówkę oferujemy dla każdej z usług, w ofercie abonamentowej znajdują się natomiast usługi montażu:

 • pompy ciepła,
 • instalacji fotowoltaicznej,
 • kolektorów słonecznych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, na przykładzie instalacji fotowoltaicznej przedstawiamy, jak rozkładają się raty w poszczególnych okresach i rodzajach kredytowania:

  Przykładowe wyliczenia zostały przeprowadzone dla 5200zł brutto za 1 kW mocy instalacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w szczególności wahań kursów EUR i USD. Wiążąca wycena indywidualna możliwa jest po wizji lokalnej